Stålsickling vs. Stenslipning

Varför rekommenderar VasaSki.com stålsickling för långlopp?

Stålsickling är den bästa och enklaste metoden med att ta fram en belagsyta utan s.k. mikrohår med. Mikrohåren är förödande för glidet. Vid stenslipning kvarstår mikrohår eftersom stenslipningen är en ”rivande” slipmetod, och även om du med olika metoder (vallning, plexisickling och borstning) försöker avlägsna dessa mikrohår så kommer dessa kvarstå mer eller mindre nere i strukturen på belaget beroende på hur mycket jobb du lagt ner på att avlägsna dessa. Därför måste en stenslipad skida glidvallas för att lägga dessa mikrohår emot belaget och när sedan glidvallan avlägsnas av friktionen (olika beroende på snötyp) så reser sig mikrohåren eftersom och försämrar glidet. Det syns tydligt om du har ett svart belag så kommer du att få en grå yta, först bakom hälen där du har den största friktionen. En stålsicklad skida med avsaknad av mikrohår kan du däremot köra utan glidvalla om du vill. En fördel med att kunna köra utan glidvalla är att det fastnar mindre med smuts på ett ovallat belag än ett vallat belag. Smutspålägg försämrar glidet avsevärt under ett långlopp ochså. Det som påverkar glidet mer är rillning/strukturering av glidzonerna. Med båda metoderna (stålsickling/stenslipning) lägger man en grundstruktur, i de flesta förhållanden så ger en kombination med ytterligare rillning/strukturering bättre glid. Det vi ytterligare kan tillföra på belaget är en vattenavstötande förmåga med hjälp av olika fluorvallor. Smutspålägget kan dock öka och hållbarheten emot friktionen är också begränsande. Alternativ med mekanisk påläggning av fluorpolymer kan vara effektivare.


Hur tar ni ut rätt skidor?

Vi provtrycker alla våra skidor i vårt Ski Lab med en spannmätare från Skimateria. För att ta fram rätt skidor just för dig så utgår vi ifrån dem uppgifter du angivit i formuläret, det är viktigt att du gett oss rätt data för att vi ska kunna plocka ut skidor som passar dig. Utifrån dessa data och med vår kunskap och erfarenhet om olika åkares förmåga så plockar vi fram rätt skidor för dig och vi märker ut dina vallazoner.


Hur väljer jag rätt längd på stavar?

Guide för stavlängd

Guide för stavlängd.pdf


Hur väljer jag rätt storlek på pjxorna?

Storleksguide pjäxor

Storleksgudie skor.pdf